Prag historia

Historia

Prag anlades vid det ställe där det var mest naturligt att korsa floden Moldau. Här byggde också Karl IV den vackra Karlsbron som länge var den enda bron över floden. Det var Kelter som slog sig ned i området för många tusen år sedan. Under femhundratalet efter Kristus började de första slaverna vandra in i området. Under åttahundratalet kristnades tjeckerna i Prag av en grekisk predikant. Han döpte bland annat prins Borivoj. Borivojs hustru Ludmilla blev mördad av hedningar och hon blev senare Böhmens skyddshelgon. Under niohundratalet var Prag ett livligt handelscentrum och under detta århundrade blev Prag ett biskopssäte och St Georgsklostret uppfördes. Under 1200-talet invandrade tyskar och bosatte sig i Prag. De anlade den del av Prag som kallas Lillsidan.

Karl den store

Karl IV var son till Johan av Luxemburg och han kom att sätta stor prägel på Prag. Hans far hade regerat i Böhmen i 36 år när han mördades år 1346. Under Karls tid vid makten påbörjades arbetet med att uppföra St Veitskatedralen som ligger mitt i borgen Hradcany. Karl IV hade stor känsla för Prag och han ville att staden skull utvecklas till att bli ett europeiskt centrum. Han grundade Centraleuropas första universitet i Prag. Det var kung Karl som lät uppföra Karlstejnborgen för att han där skulle kunna förvara kronjuvelerna. Karlsbron uppfördes också av Karl den store och när han dog år 1378 hade han också blivit romersk kejsare.

Århundraden efter Karl den stores tid vid makten kom att präglas av stora religiösa stridigheter. Under 1500-talet styrdes Prag av Habsburgarna, men deras område var mycket stort och det var inte helt lätt att hålla ordning på de strider som ständigt blossade upp mellan protestanter och katoliker i Prag. Några av de Habsburgare som satt mest prägel på Prag är Rufolf II som regerade under slutet av femtonhundratalet och början av sextonhundratalet och drottning Maria Teresia. Maria Teresia kom att bli en mycket älskad regent och hon lyckades också med konststycket att föda hela sexton barn.

Första och andra världskriget

Första världskriget blossade upp när Österrike-Ungerns ärkehertig Frans Ferdinand mördades år 1914. Österrike-Ungern besegrades och Tjeckoslovakien blev en självständig republik med Prag som huvudstad. Under andra världskriget tvingades Tjeckoslovakien att lämna ifrån sig stora områden till Tyskland, Polen och Ungern. Under sex år var Prag ockuperat av tyskarna. År 1945 lyckades motståndsmän med ett uppror mot tyskarna och efter fyra dagars strider fick de hjälp av sovjetiska trupper. Under valet som följde fick kommunisterna folkets röster och en ny tid startade. Under president Klement Gottvald rensades motståndet bort och stora kollektiv startades. Pragvåren i slutet av 1960-talet ledd av Alexander Dubcek liberaliserades kommunismen, men denna reform slogs brutalt ned av Warzawapakten. Det kom att dröja ända till år 1989 innan kommunismen föll sönder. Vaclav Havel valdes till president. 1993 delades Tjeckoslovakien i Tjeckien och Slovakien.