Prag museum

Kafka Museet

Prag är en av de stora städerna i Europa när det kommer till historia och kultur. I den Tjeckiska huvudstaden finns ett flertal mycket vackra och väl bevarade byggnader som ofta har fascinerande väggmålningar. Här finns även ett flertal museum med fokus på kultur och historia. Ett av de som drar till sig flest besökare är Kafka Muséet.

Detta museum visar upp historian kring en av de mest kända författarna genom tiderna från landet – Franz Kafka. Han avled 1924 men det skulle dröja ända till 2005 innan ett muséet kunde slå upp sina portar och välkomna intresserade turister at ta del av Kafkas liv och verk.

Trots att han bara blev 41 år hann Kafka skriva klassiska verk som gått till litteraturhistorian. Det han är mest känd för är de tre romanerna Amerika I den försvunne, Slottet samt Processen. Däremot var han inte en författare som skrev för den stora publiken. Till stor del blev hans verk publicerade efter att han dött och då genomfördes det trots att han tydligt sagt att han inte ville att detta skulle ske.

På museet kan man se originalutgåvan av de verk han står bakom samt en stor del av hans privata texter som skrevs i dagböcker och brev. Utöver texter finns här även statyer som speglar Kafka, hans liv eller som på något sätt har en stark koppling till författaren.

Det många tycker är intressant med de texter han har skrivit är att han har tydliga kopplingar mot Prag, men detta på ett mycket otydligt sätt. Exempelvis beskriver han olika byggnader i huvudstaden men han väljer att aldrig nämna dem vid namn. Detsamma gäller särskilda detaljer i staden. Genom detta blir det mer upp till läsaren att tolka hans texter gällande hur byggnaderna och detaljerna kan uppfattas. Just denna ”brist” på identifikation anser många att är ett av Kafkas karaktärsdrag.

Öppettiderna är 10-18 men muséet har stängt nationella helgdagar.

I butiken, som finns i anslutning till museet, kan alla hans verk köpas. Här finns även böcker av andra författare som på något sätt belyser Kafkas liv.